Containere

10m3 åpen.
Tømmes med liftbil

10m3 lukket.
Med sideluker og plastbrettelokk. Tømmes med lift bil eller komprimatorbil

22m3 krokcontainer.
Tømmes med krokbil.

35m3 krokcontainer. Tømmes med krokbil.

Store og små komprimatorer. Tømmes med krokbil.

4m3 bunntømt container. Tømmes med kran.

Nedgravde containere. Tømmes med kran.

140/240 liters avfallsdunk.

660/1000 liters avfallsdunk.

Liten Big Bag 1250kg
Lukkefunksjon
(Kan også bestilles i Asbest versjon)

Lang Big Bag 1000kg
Passer til f.eks dører, karmer mm.
(Kan også bestilles i Asbest versjon)

Send forespørsel